fbpx

TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podpisz petycję do polskiego rządu!

kwi 18, 2021

Chcemy, żeby Polska zmierzała w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierając wielokrotne wykorzystywanie materiałów i chroniąc środowisko naturalne przed negatywnym wpływem składowania czy spalania odpadów. Obowiązkowy system kaucyjny na opakowania jedno-
i wielorazowe po napojach to najbardziej skuteczny i zrównoważony sposób na osiągnięcie tego celu.

DLACZEGO SYSTEM KAUCYJNY?

  • Dzięki wprowadzeniu systemu kaucyjnego w 10 krajach europejskich, poziom selektywnej zbiórki opakowań po napojach wyniósł ponad 85%.
  • To jedyny sposób, aby osiągnąć cel 90% selektywnej zbiórki plastikowych butelek po napojach do 2029 r.
  • System obejmujący opakowania wielokrotnego użytku generuje o 50% mniej emisji CO2 niż w przypadku opakowań jednorazowych.
  • To jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania przenikaniu tworzyw sztucznych do środowiska.
  • Może zmniejszyć ilość opakowań po napojach w oceanach nawet o 40%.
  • Zapewnia recykling o lepszej jakości, pozwalający na wykorzystanie w przemyśle spożywczym, a zebrane surowce osiągają znacznie wyższą cenę rynkową.
  • Daje oszczędność gminom i nie generuje dodatkowych kosztów dla instytucji publicznych.
  • To dobry przykład wdrożenia zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta (wytwórcy i importerzy przejmują organizację i finansowanie systemu).
  • 90% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego.

TO TAKIE PROSTE

System kaucyjny to mechanizm, w którym konsumenci kupujący napój płacą dodatkową kwotę (kaucję), która jest im zwracana w momencie gdy oddają opakowanie do punktu odbioru w sklepie.

System ma na celu zachęcenie konsumentów do zwracania pustych butelek plastikowych, szklanych, czy puszek, aby zapewnić ich ponowne użycie lub recykling. W przypadku opakowań po napojach, ma to miejsce w 40 regionach na całym świecie, osiągając doskonałe wyniki (10 krajów europejskich posiada system kaucyjny, 5 kolejnych podjęło decyzje o jego wprowadzeniu). 11 września ustawę dotyczącą wprowadzenia kaucji uchwalił Parlament Słowacji.

WEZWIJ polski rząd do działań na rzecz wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Podpisz petycję!