fbpx

Litwa liderem systemu kaucyjnego w Europie

mar 19, 2020

Nasz sąsiad, niemal pięciokrotnie mniejsza od nas Litwa, jest obecnie w czołówce krajów o najwyższym wskaźniku recyklingu opakowań plastikowych po napojach. Obecnie wynosi on 92%, i jest to efekt godny podziwu, bo średni poziom w UE dla opakowań z tworzyw to 44%, a Litwa ze swoim wynikiem dumnie plasuje się na pierwszej pozycji wśród krajów Unii Europejskiej. 

Dzięki wprowadzonemu w 2016 roku systemowi kaucyjnemu do USAD, litewskiego operatora kaucji, trafia 92% butelek PET, 93% puszek oraz 85% opakowań szklanych objętych systemem kaucyjnym. Mimo tak krótkiego okresu funkcjonowania, Litwini świetnie odnaleźli się w zasadach działania systemu kaucyjnego, m.in. dzięki jego wygodzie i bardzo prostych zasadach funkcjonowania.

Konsument kupuje produkt w opakowaniu, które przeznaczone jest do recyclingu lub ponownego użytkowania. Do ceny produktu dodawana jest opłata kaucyjna (na Litwie jej wysokość to 0,1€).
Po spożyciu napoju konsument umieszcza butelkę w specjalnej maszynie, która zwraca mu wpłaconą wcześniej kaucję w formie vouchera wymienialnego w kasie na gotówkę lub pozwalającego na zmniejszenie kwoty zakupów. Automaty kaucyjne znajdują się w każdym sklepie sprzedającym produkty znajdujące się w systemie, umieszczone są przy wejściach do sklepów lub na parkingach.

System kaucyjny na Litwie od samego początku cieszył się sympatią użytkowników. USAD, litewska organizacja non-profit, a zarazem operator systemu w pierwszym roku funkcjonowania  miał, zgodnie
z Ustawą, osiągnąć 55% stopy zwrotu. Wyniki zaskoczyły wszystkich, bo osiągnięto… 74,3%.
Według przeprowadzonych sondaży 97% konsumentów w kraju zadeklarowało, że system kaucyjny jest niezbędny, a 95% zauważyło znaczącą redukcję skali zaśmiecenia.

O systemie kaucyjnym możecie przeczytać także w portalu Teraz Środowisko, który odwiedził z nami litewskiego operatora kaucji w sierpniu 2019 roku:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/system-kaucyjny-litwa-stowarzyszenie-zerowaste-7487.html?fbclid=IwAR1iZTLkf-wCYKhTBYBkQQjLNHqYT6l_wBBYcmFB2UtnMNFrh60oMZu5u