fbpx

System kaucyjny w Niemczech

mar 10, 2022

Obligatoryjny system kaucyjny dla opakowań jednorazowego użytku na napoje został wprowadzony w Niemczech w 2003 r. System w obecnej formie działa od 2006 r. po kilku istotnych zmianach i optymalizacji systemu pierwotnego. Ostatnia weszła w życie 1 stycznia 2022 roku.

Operatorem systemu kaucyjnego jest spółka non-profit Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) powołana w 2005 r. a jej udziałowcami są w równej części sprzedawcy detaliczni oraz producenci żywności i napojów. (Więcej szczegółów dotyczących zarządzania systemem w naszym Raporcie, s. 46.)

  1. System kaucyjny dla opakowań jednorazowych jest obowiązkowy zarówno dla wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek, jak i dla sprzedawców. 

Jednostki handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200 m2 są zobowiązane do przyjmowania opakowań jednorazowych po napojach, które podlegają kaucji. Dotyczy to jednak tylko opakowań tego samego rodzaju i z tego samego materiału co opakowania znajdujące się ich własnej ofercie. Niezależnie od tego, czy dane opakowanie zostało u nich sprzedane (np. sprzedawca detaliczny, który sprzedaje tylko butelki PET nie jest zobowiązany do przyjmowania opakowań aluminiowych lub szklanych, ale musi przyjąć wszystkie butelki PET, niezależnie od ich wielkości i marki). 

Jednostki handlowe, których powierzchnia wynosi poniżej 200 m2 są zwolnieni z tego obowiązku, muszą natomiast przyjmować opakowania po produktach, które sprzedają, niezależnie, gdzie zostały zakupione. 

Systemem objęte zostały opakowania o pojemności od 0,11 l do 3 l wykonane z tworzywa sztucznego, metalu bądź szkła

Od 1 stycznia 2022 roku do systemu należą także opakowania wcześniej wyłączone: po sokach owocowych i warzywnych, winach i napojach spirytusowych. Na razie z kaucji zwolnione są napoje mleczne (ponad 50% zawartości mleka), co ulegnie zmianie z nastaniem 2024 roku.

Minimalna wartość kaucji dla wszystkich opakowań jednorazowego użytku wynosi 0,25 euro. 

 

  1. W Niemczech istnieje również równoległy dobrowolny system kaucyjny dla opakowań po napojach wielokrotnego użycia

Obejmuje opakowania wielorazowe zarówno szklane, metalowe, jak i PET

Wartość kaucji dla opakowań wielokrotnego użycia wynosi pomiędzy 0,08 euro a 0,15 euro. 

 

Niemcy nie podają oficjalnych statystyk dotyczących wskaźników zwrotu różnych materiałów w systemie kaucyjnym. Przyjmuje się, że wskaźniki zwrotu w 2018 roku wynosiły odpowiednio: dla puszek metalowych – 99%, dla opakowań PET – 97%, dla butelek szklanych – 84% (2014 r.). 

 

na podstawie Raportu Gospodarka odpadami opakowaniowymi po napojach w Polsce: teraz i w niedalekiej przyszłości. Systemy kaucyjne w wybranych krajach europejskich.