fbpx

Stanowisko w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce

paź 21, 2020

Sz.P. Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do spotkania n.t. systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, które z inicjatywy Departamentu Gospodarki Odpadami odbyło się w dniu 7 października, przedstawiamy Stanowisko w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce.

1. System kaucyjny powinien przyczynić się do strukturalnego rozwoju gospodarczego w Polsce i stworzenia warunków do wykorzystania surowców na poziomie krajowym. To polskie podmioty gospodarcze powinny być beneficjentami wdrażania modeli biznesowych opartych o ponowne użytkowanie oraz zwiększoną podaż wysokiej jakości substratów do recyklingu.

2. Podobnie jak w innych krajach, które już implementowały systemy kaucyjne, polski system powinien zabezpieczać wdrożenie zasad Gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez ekoprojektowanie, maksymalizację zbiórki, jak również zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz ponownego użycia opakowań po napojach. System kaucyjny w Polsce ma zapewnić zgodność ze strategią Zielonego Ładu oraz wypełnienie Dyrektyw Unijnych.

3. Należy wdrożyć system gwarantujący łatwość zwrotu opakowań po napojach bez konieczności okazywania paragonów, z punktami zbiórki zlokalizowanymi w sklepach. Takie rozwiązanie gwarantuje znaczną redukcję śladu węglowego w porównaniu z systemami zbiorki opakowań po napojach z gospodarstw domowych lub gniazd recyklingu. W systemie kaucyjnym, jednostki handlowe otrzymają pokrycie kosztów w przeliczeniu na sztuki zebranych opakowań.

4. System kaucyjny powinien być finansowany wg zasady pokrycia kosztów netto sformułowanej w Art 8a Ramowej Dyrektywy Odpadowej. Koszty systemu pokrywane będą ze sprzedaży zebranych materiałów, nieodzyskanych kaucji oraz wpłat producentów i importerów.

5. Operator systemu kaucyjnego będzie realizował obowiązki ROP dla podmiotów wprowadzających opakowania po napojach, w tym obowiązek uzyskania poziomów recyklingu. Z chwilą wdrożenia systemu kaucyjnego, wygasną dotychczasowe zobowiązania producentów i importerów związane z uczestnictwem w obecnych organizacjach odzysku.

6. System kaucyjny powinien być finansowany wg zasady pokrycia kosztów netto sformułowanej w Art 8a Ramowej Dyrektywy Odpadowej. Koszty systemu pokrywane będą ze sprzedaży zebranych materiałów, nieodzyskanych kaucji oraz wpłat producentów i importerów.

7. System kaucyjny na opakowania po napojach jest uzupełnieniem prawidłowo zorganizowanej gospodarki odpadami, a jego wdrożenie nie powinno opóźnić ani wyprzedzić reformy systemu ROP w odniesieniu do większości innych frakcji opakowaniowych.

8. Celem przeciwdziałania zaśmiecaniu oraz poprawy poziomów zbiórki opakowań po napojach, jak również mając na względzie możliwość odciążenia polskich gmin, system kaucyjny w Polsce powinien obejmować opakowania zwrotne i jednorazowe o pojemności do 5 l., a także wiele rodzajów materiałów opakowaniowych (plastik, metal i szkło) oraz szeroką gamę produktów (napoje, woda butelkowana, piwo, wina i alkohole wysokoprocentowe).

Z poważaniem,
Sygnatariusze Stanowiska w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
European Environmental Bureau
WWF Polska
Reloop Platform
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Stowarzyszenie Polski Recykling

Pobierz: Stanowisko w sprawie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach w Polsce