fbpx

Stanowisko PSZW ws. projektu ustawy o ROP

wrz 7, 2021

W ramach konsultacji społecznych PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Polskie Stowarzyszenie Zero Waste przedstawiło swoje propozycje poprawek do ww. ustawy i złożyło je w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w dn. 30 sierpnia 2021 r. 

Przedłożony projekt zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla środowiska i spójności systemu,  m.in.:

  • działania wspierające ponowne wykorzystanie surowców poprzez recykling materiałowy, a nie odzysk termiczny,
  • objęcie projektem ustawy handlu internetowego oraz importerów,
  • wprowadzenie wymogu umieszczania na opakowaniach oznakowania informującego, do którego strumienia odpadów powinny one trafić, w tym informacji dla osób niewidomych,
  • kontynuacja obowiązku selektywnej zbiorki odpadów przez gminy oraz scentralizowany system rozliczeń dla gmin. 

Niestety w projekcie brakuje ambitnych rozwiązań, które zapewnią prawidłowe i korzystne dla środowiska wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego korzystnych dla rozwoju gospodarki kraju i konsumentów. Poniżej znajduje się pełen dokument z proponowanymi rozwiązaniami, które wpłyną na jej ulepszenie ustawy i które powinna ona zawierać.