Samorządy

Koncepcja

Nie jest jeszcze znana pełna propozycja koncepcji organizacji systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta i kaucji w Polsce – wstępną we wrześniu przedstawiło Ministerstwo Środowiska. Nadal otwartymi pytaniami i wątpliwościami pozostają:

 

  • jak będą obliczone i w jakiej wysokości przemysł pokryje koszty selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów  opakowaniowych?
  • czy dopłaty z systemu ROP dla gmin będą uwzględniały regionalne i lokalne różnice kosztów zagospodarowania odpadów?
  • kto będzie właścicielem odebranych odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym: przemysł czy samorząd?
  • czy przemysł wspomoże samorząd w znalezieniu recyklerów dla zebranych surowców?
  • czy recyklerzy uzyskają dopłaty do przetwarzanych odpadów opakowaniowych, zwłaszcza tych, które sprawiają problemy techniczne i ekonomiczne przy ich recyklingu?

 

Są też pozytywne efekty dotychczas wprowadzanych rozwiązań w innych krajach, które są niezależne od sposobu organizacji systemu:

 

  • przemysł będzie musiał pokryć co najmniej 80 proc. kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów opakowaniowych;
  • usprawni się logistyka selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań;
  • poprawi się jakość i zwiększy się ilość odzyskiwanych odpadów opakowaniowych;
  • zmniejszy się ilość odpadów gromadzonych w wiatach śmietnikowych, a co za tym idzie może się zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów, co obniży koszty ich transportu; za przykład może posłużyć tutaj Walia, której władze wyliczyły, że redukcja kosztów może sięgnąć nawet 40 proc.;
  • mniej odpadów trafi do kosztownego składowania lub spalania.

 

Ponadto, dobrze przemyślany system ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) i kaucji mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości opakowań jednorazowych – na rzecz zwiększenia wielokrotnego użytku – oraz takich, które nie nadają się do recyklingu.

 

Koniec ze śmieceniem

Aż 50% śmieci w przestrzeni miejskiej stanowią opakowania po napojach. Mamy szansę zapanować nad tym złym trendem, wprowadzając mechanizm, dzięki któremu ponad 90% tych opakowań może wrócić do ponownego przetworzenia (pokazują to przykłady Szwecji, Finlandii czy Niemiec). Także w tym przypadku możemy mówić o zatrzymaniu w budżecie gminy pieniędzy, które ta musiałaby wydać na sprzątanie i zagospodarowanie śmieci, w tym także ich składowanie.  

Przydatne artykuły

Czy to miasta powinny wprowadzić nas w gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Opłaty za odpady mogą wzrosnąć czterokrotnie. Nowe przepisy

Rewolucja śmieciowa – zmiany w ustawie oraz nowe obowiązki gmin 

Organizatorem akcji WRZUCAM. Nie wyrzucam. jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste