fbpx

Przykłady z zagranicy

System kaucyjny w Europie

Obecnie z systemu kaucyjnego korzysta 180 mln ludzi w Europie, czyli ponad jedna czwarta populacji. Funkcjonuje on w szesnastu europejskich krajach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Litwie, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Irlandii, Rumunii i Węgrzech.

 

Z uwagi na restrykcyjne wymogi prawne w zakresie odpadów opakowaniowych, jego wprowadzenie rozważa coraz więcej państw, m.in. Austria, Belgia, Hiszpania Portugalia i Wielka Brytania.

Finlandia

 • system kaucyjny już w 1996 r. obejmował puszki
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal, szkło
 • zwrot na poziomie 93%
opis i zdjęcia

Norwegia

 • system kaucyjny wprowadzony w 1999 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal
 • zwrot na poziomie 88%
opis i zdjęcia

Litwa

 • system kaucyjny wprowadzony w 2016 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal, szkło
 • zwrot na poziomie 92%
opis i zdjęcia

Chorwacja

 • system kaucyjny wprowadzony w 2006 r.
 • plastik, metal, szkło
 • scentralizowany, zarządzany przez państwo
 • zwrot na poziomie 90%

Dania

 • system kaucyjny wprowadzony w 2002 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal, szkło
 • zwrot na poziomie 89%

Estonia

 • system kaucyjny wprowadzony w 2005 r.
 • plastik, metal, szkło
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • zwrot na poziomie 82%

Niemcy

 • system kaucyjny wprowadzony w 2003 r.
 • system zdecentralizowany
 • butelki plastikowe, szklane i puszki
 • kaucja 10-35 centów
 • zwrot na poziomie 97%
opis i zdjęcia

Holandia

 • system kaucyjny wprowadzony w 2006 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik
 • zwrot na poziomie 95%

Szwecja

 • system kaucyjny wprowadzony w 1984 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal
 • zwrot na poziomie 88%

Islandia

 • system kaucyjny wprowadzony w 1989 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal, szkło
 • zwrot na poziomie 90%

Łotwa

 • system kaucyjny wprowadzony w 2022 r.
 • scentralizowany, zarządzany głównie przez przemysł
 • plastik, metal, szkło
 • standardowa butelka szklana wielorazowa
opis i zdjęcia

Słowacja

 • system kaucyjny wprowadzony w 2022 r.
 • scentralizowany, zarządzany przez przemysł
 • plastik, metal
opis i zdjęcia

Organizatorem akcji KAUCJA WRACA jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste