fbpx

Raport o wpływie opakowań jednorazowych i wielorazowych na środowisko

gru 9, 2020

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i coraz szybszym tempem rozwoju społeczeństwa, zwiększyło się zapotrzebowanie na dostępność opakowań, które będą wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu. To zapotrzebowanie (zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów), w połączeniu z globalizacją i liberalizacją handlu, przełożyło się na wzorce konsumpcji, które negatywnie wpływają na środowisko naturalne. W Europie około 36 proc. odpadów komunalnych stanowią tylko i wyłącznie opakowania.   Podczas gdy poszczególne kraje starają się rozwiązywać problemy związane z gospodarką odpadami, a zasoby wyczerpują się szybciej, niż natura może je odnowić, światowa gospodarka traci około 80-120 mld USD na opakowaniach, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Obecnie większość systemów gospodarowania odpadami traktuje recykling jako główną metodę zmniejszania ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, co w kontekście strategii gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii sposobów postępowania z odpadami należy uznać za jedną z ostatnich opcji. Zanim to nastąpi, należy ustalić czy produkt, lub jego części nie mogą być ponownie wykorzystane, zregenerowane lub ponownie wprowadzone do linii produkcyjnej. Warto mieć także na uwadze, że materiały nie są poddawane recyklingowi w wystarczająco wysokim stopniu. Ponowne wykorzystanie pozwala zatem uniknąć konieczności wydobywania zasobów oraz zmniejsza zużycie energii w porównaniu z wytwarzaniem nowych produktów i ich recyklingiem. Może również zachęcić konsumentów do bardziej świadomych wyborów.

 

 
 

Raport „Reusable vs single-use packaging”, przygotowany przez Zero Waste Europe, Uniwersytet w Utrechcie oraz Reloop, ma na celu zrozumienie korzyści płynących z ponownego użycia opakowań poprzez ocenę ich wielowymiarowego wpływu na środowisko naturalne, zarówno w przypadku tych jednorazowych, jak i wielokrotnego użytku. Bazuje on na dogłębnej analizie porównawczej 32 badań oceny cyklu życia (LCA) i pozwala na lepsze zrozumienie warunków, w jakich opakowania wielokrotnego użytku stanowią najbardziej przyjazny dla środowiska wybór.

Pobierz pełny raport: Raport ZWE