fbpx
Niedługo poznamy nowy skład polskiego rządu. Czeka go wiele wyzwań, wśród których są te związane z ochroną środowiska i działaniami na rzecz klimatu. Przedstawiamy listę 8 kluczowych obszarów, które powinny stać się priorytetami dla polityków.

Po pierwsze niezbędna jest bardzo szybka implementacja do polskiego systemu prawnego zapisów Ramowej dyrektywy odpadowej w zakresie minimalnych wymaga dla ROP wraz z jej kluczowymi elementami, czyli zapewnieniem pokrycia przez producentów 100% kosztów zbiórki gminnej i przygotowania do recyklingu wprowadzonych przez nich na rynek opakowań.

Po drugie konieczne jest wzmocnienie w polskim prawie rozmaitych modeli ponownego użycia, od systemów kaucyjnych na wielorazowe opakowania, nie tylko po napojach, po ułatwienia i zachęty prawne, oraz podatkowe dla tworzenia przez rozmaite podmioty, w tym samorządy punktów napraw i ponownego użycia produktów AGD, RTV, mebli i innych.

Po trzecie stworzenie systemów opakowań standardowych, nie tylko do piwa i napojów bezalkoholowych, ale także do szerszych kategorii opakowań (żywność na wynos, e-comerce)

Po czwarte ograniczenie marnowania zasobów przez składowanie i spalanie strumienia odpadów, Kluczowym jest minimalizacja odpadów u źródła, poprzez ekoprojektowanie i ekomodulację, ale także istotna poprawa jakości selektywnej zbiórki a przez to poprawienie poziomów recyklingu.

Po piąte poprawa jakości selektywnej zbiórki u źródła, a w tym programy edukacyjne dla samorządów oraz zmiana prawa idąca w kierunku zwiększenia wysokości i nieuchronności kar za złe segregowanie w gospodarstwach domowych

Po szóste selektywna zbiórka odzieży, nagłośnienie konieczności wprowadzenia dodatkowej frakcji, edukacja mieszkańców i samorządów oraz wspieranie inicjatyw związanych z ponownym użyciem i recyklingiem tejże.

Po siódme poszerzenie zakresu systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło, ale w przyszłości także o kolejne frakcje (może kartony do płynnej żywności?), co zmniejszy presję tych opakowań na środowisko i pozwoli ograniczyć zaśmiecanie.

Po ósme wzmocnienie praw konsumentów w kwestii możliwości wykorzystywania wielorazowych kubków i opakowań na żywność na wynos, czyli nowelizacja ustawy o SUP.ss