fbpx

Biznes

To się opłaca

Przedsiębiorstwa wprowadzające do sprzedaży produkty w opakowaniach są zobowiązane do osiągnięcia określonego poziomu recyklingu, który w 2025 r.  ma wynieść co najmniej 65 proc. (zależy to od rodzaju materiału, z którego wykonano opakowanie i waha się pomiędzy 25, a 85 proc.). Co ważne, w tym samym roku, producenci napojów w jednorazowych butelkach plastikowych będą musieli zebrać i poddać recyklingowi 90 proc. z nich. Bez sprawnego systemu kaucji zrealizowanie tych obowiązków będzie bardzo trudne, a może i wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji producenci będą zmuszeni płacić kary lub podwyższone opłaty.

Dotychczasowe doświadczenia krajów unijnych pokazują, że standardowe systemy selektywnej zbiórki osiągnęły stopniowo i przez wiele lat maksymalny poziom ok. 55 proc. recyklingu. Natomiast wprowadzenie systemu kaucyjnego sprawiło, że zaledwie w ciągu jednego lub dwóch lat poziom odzysku opakowań wzrastał nawet do 90 proc.

System kaucyjny daje gwarancję biznesowi, że odzyska wysokiej jakości surowce i zrealizuje obowiązek recyklingu, do którego jest zobowiązany prawnie.

Oszczędność czasu

System kaucyjny upraszcza funkcjonowanie sklepów, czy firm gastronomicznych. Odbiór opakowań następuje w dogodnych dla nich terminach, bez potrzeby dostosowania się do harmonogramu gminy lub prywatnej firmy, która do tej pory zajmowała się odbiorem odpadów. Przedsiębiorstwa w Norwegii korzystają ze specjalnej aplikacji, za pomocą której sygnalizują potrzebę oddania opakowań z kaucją.

Więcej stałych klientów

Badania pokazują, że 70 proc. klientów oddaje opakowania po napojach w sklepach, w których wcześniej je kupili. To sprawia, że sklepy mogą liczyć na pozyskanie stałych klientów.

System dostosowany do profilu sklepu

Nie wszystkie sklepy mają wystarczająco dużą powierzchnię aby wstawić do środka automat do zbiórki opakowań. U naszych sąsiadów rozwiązano ten problem na dwa sposoby. Pierwsza metoda to ustawienie automatu na zewnątrz sklepu, druga daje możliwość manualnego odbioru odpadów opakowaniowych po napojach przez sprzedawcę, który umieszcza je w specjalnych workach, posiadających kod konkretnego detalisty.

Wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym szansą na rozwój

Globalne raporty o poziomie degradacji Planety, unijna dyrektywa ramowa o odpadach oraz wymagania stawiane przez konsumentów, to moment przełomowy dla polskich przedsiębiorstw. Produkcja w gospodarce o obiegu zamkniętym to postawienie na rozwój nie obciążający środowiska, pozyskanie nowych, świadomych klientów oraz perspektywiczne myślenie o dobru wspólnym i przyszłych pokoleń.

Przydatne artykuły

Rozszerzona odpowiedzialność producenta – mamy rok na wprowadzenie przepisów

Polacy za wprowadzeniem systemu kaucyjnego 

Organizatorem akcji KAUCJA WRACA jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste