System kaucyjny w Norwegii. Czy obieg zamknięty jest możliwy?

System kaucyjny w Norwegii. Czy obieg zamknięty jest możliwy?

Recykling odpadów funkcjonuje w Norwegii od 30 lat. W tym czasie wdrożono rozwiązania umożliwiające ponowne przetwarzanie 92% butelek plastikowych , uruchomienie PSZOK-u* w każdej gminie i ograniczenie do 4% poziomu składowania odpadów (przy kilkunastu działających...